En, worden we beter?

20180528waterkwaliteit1maandag 28 mei 2018 12:53

Hoewel het wisselen van dijkgraaf de fractievoorzitter erg veel tijd kost, gaat het andere werk gelukkig wel door. Een goed bericht is de verbetering van de zwemwaterkwaliteit in Delftse hout.

Hoewel het wisselen van dijkgraaf de fractievoorzitter erg veel tijd kost, gaat het andere werk gelukkig wel door. Een goed bericht is de verbetering van de zwemwaterkwaliteit in Delftse hout. Zo’n mooi plaatje met spelende kinderen kan op dit moment gelukkig weer gemaakt worden. Het ander plaatje toont hoe slecht het er aan toe geweest is. De vele inspanningen en het vele geld hebben tot een goed resultaat geleid.

Helaas kan dat over de chemische waterkwaliteit van het Westland niet gezegd worden. Er worden stappen gezet, maar meetbaar effect is er nog niet. Misschien volgend jaar, wanneer kwekers hun afvalwater aantoonbaar moeten zuiveren voordat zij het lozen? We houden moed. En werken door.

« Terug