Nieuws

Nieuw functie voor oude schotbalken?

20190111 Hofman.jpgdinsdag 15 januari 2019 09:50 In de jaren vijftig en zestig legde het ministerie van defensie met de provincies in het geheim voorzieningen aan die polders moesten beschermen in oorlogstijd. Pieter-jan hofman van de provincie Zuid-holland noemt ze een vroeg voorbeeld van meerlaagsveiligheid. Wellicht kunnen deze voorzieningen ook nu hun waarde bewijzen. Stephan Rikkert neemt het mee in zijn TU-promotieonderzoek. lees verder

Kieslijst CU/SGP voor waterschap Delfland bekend

zaterdag 15 december 2018 22:55 De gecombineerde kieslijst van ChristenUnie en SGP voor de waterschapsverkiezingen in het Waterschap Delfland is vastgesteld. Pieter-Jan Hofman voert de lijst aan namens de ChristenUnie en Harm Roeten is de hoogstgeplaatste namens de SGP op nummer 2. lees verder

Pieter-Jan Hofman(’s-Gravenzande) lijsttrekker ChristenUnie voor het Hoogheemraadschap van Delfland.

Pieter-Jan-Hofmandinsdag 20 november 2018 17:23 Pieter Jan nam onlangs afscheid na 42 jaar Waterstaatszorg bij de Provincie Zuid-Holland. Hij weet als geen ander wat de problemen op het gebied van de waterhuishouding zijn, én hij weet oplossingen aan te dragen. lees verder

Een mooie zwemplas in de Delftse Hout, goed idee of weggegooid geld?

donderdag 11 oktober 2018 23:33 Delfland is het duurste waterschap van Nederland, maar er zijn dan ook heel veel taken uit te voeren. Naast het opvangen van water bij hevige regenval en het vasthouden van water bij droogte, is de kwaliteit van het water ook een belangrijk aandachtspunt. lees verder

Nieuw belastingstelsel: NEE. (Tenzij....?)

donderdag 20 september 2018 23:17 Er zijn weinig mensen die snappen hoe de waterschapsbelasting in elkaar steekt. Dat heeft er toe geleid dat de OESO heeft aangeraden om een nieuw belastingsysteem te ontwerpen, dat eenvoudig, transparant en rechtvaardig is.
Drie jaar heeft een aantal knappe koppen hierover nagedacht. Alle mogelijke zaken zijn besproken en afgewogen. Gevolg: een nog veel ingewikkelder stelsel.
Eenvoudig en transparant: helaas niet gelukt. lees verder

Meer Staelduinse bos samen met ‘begraafnatuur?’

20180827bonnenpoldermaandag 27 augustus 2018 22:47 Onze fractie was aanwezig bij een presentatie die Zuid-Hollands landschap, Natuurmonumenten en een vereniging voor natuurbegraven gaven, over de nieuwe natuur in de Bonnenpolder. lees verder

En, worden we beter?

20180528waterkwaliteit1maandag 28 mei 2018 12:53 Hoewel het wisselen van dijkgraaf de fractievoorzitter erg veel tijd kost, gaat het andere werk gelukkig wel door. Een goed bericht is de verbetering van de zwemwaterkwaliteit in Delftse hout. lees verder