Nieuws

ChristenUnie/SGP Delfland pleit voor stageplaatsen voor het middelbaar beroepsonderwijs

foto AZWI Groote Lucht in Vlaardingen.jpgdonderdag 08 oktober 2020 23:23 De ChristenUnie/SGP fractie van Delfland heeft ingestemd met de bestuursrapportage van 2020. De fractie heeft aangedrongen om in de begroting van 2021 geld te reserveren voor de inrichting van stageplaatsen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Een ander belangrijk punt uit de bestuursrapportage van 2020, is het onderhoud van de gemalen en zuiveringsinstallaties van Delfland. Dit onderhoud moet ook voor de toekomst verzekerd zijn. lees verder

ChristenUnie/SGP-fractie pleit voor meer waardering medewerkers Delfland

20200706 foto KRW programma Delfland 2022 - 2027.JPGmaandag 06 juli 2020 13:17 Zoals bij elke vergadering levert onze fractie een bijdrage aan het bestuur van het waterschap in Delfland. In de laatste vergadering van 25 juni jl. heeft onze fractie een motie ingebracht waarbij aan de medewerkers van Delfland een stoffelijk blijk van waardering wordt aangeboden. lees verder

Nieuwsbrief Delfland van 24 april 2020, bijdrage ChristenUnie-SGP

20200427 gemaal dijkpolder.jpgmaandag 27 april 2020 08:19 Onze bijdrage voor de nieuwsbrief van Delfland met onder anderen informatie over nieuwbouw gemaal commandeurspolder, indexering vergoeding tijdelijke regeling baggersontvangst en educatief centrum Kijkduin. lees verder

Gemalen Commandeurspolder en Dijkpolder

Gemaal Commandeurspolder.jpgvrijdag 17 april 2020 23:45 Het is even wennen om digitaal te vergaderen tijdens de commissies en de VV vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland. lees verder

Bijdrage van de ChristenUnie/SGP Delfland voor de VV van het Hoogheemraadschap van Delfland van 13 februari 2020

20200217 Rivierkreeft.jpgmaandag 17 februari 2020 19:26 Gevolgen zeespiegelstijging (initiatief voorstel) Onlangs is door de heer Rutger Bregman het boekje met de titel “Als het water komt” uitgegeven. Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie ... lees verder

Kruikiuskaart weer zichtbaar in de ontvangsthal van het Gemeenlandshuis in Delft

Kruikiuskaart.jpgmaandag 23 december 2019 18:00 Op initiatief van Pieter-Jan Hofman, fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP Delfland, is de Kruikiuskaart weer zichtbaar aanwezig in de ontvangsthal van het Gemeenlandshuis in Delft. De ... lees verder

Bezoek Beekenkamp Group op 7 november 2019

20191113 Beekenkamp.pngvrijdag 15 november 2019 07:45 De CDA en ChristenUnie-SGP fracties van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben een bezoek gebracht aan de Beekenkamp Group in Maasdijk op 7 november 2019. lees verder