Nieuws

Pieter-Jan Hofman(’s-Gravenzande) lijsttrekker ChristenUnie voor het Hoogheemraadschap van Delfland.

Pieter-Jan-Hofmandinsdag 20 november 2018 17:23 Pieter Jan nam onlangs afscheid na 42 jaar Waterstaatszorg bij de Provincie Zuid-Holland. Hij weet als geen ander wat de problemen op het gebied van de waterhuishouding zijn, én hij weet oplossingen aan te dragen. lees verder

Een mooie zwemplas in de Delftse Hout, goed idee of weggegooid geld?

donderdag 11 oktober 2018 23:33 Delfland is het duurste waterschap van Nederland, maar er zijn dan ook heel veel taken uit te voeren. Naast het opvangen van water bij hevige regenval en het vasthouden van water bij droogte, is de kwaliteit van het water ook een belangrijk aandachtspunt. lees verder

Nieuw belastingstelsel: NEE. (Tenzij....?)

donderdag 20 september 2018 23:17 Er zijn weinig mensen die snappen hoe de waterschapsbelasting in elkaar steekt. Dat heeft er toe geleid dat de OESO heeft aangeraden om een nieuw belastingsysteem te ontwerpen, dat eenvoudig, transparant en rechtvaardig is.
Drie jaar heeft een aantal knappe koppen hierover nagedacht. Alle mogelijke zaken zijn besproken en afgewogen. Gevolg: een nog veel ingewikkelder stelsel.
Eenvoudig en transparant: helaas niet gelukt. lees verder

Meer Staelduinse bos samen met ‘begraafnatuur?’

20180827bonnenpoldermaandag 27 augustus 2018 22:47 Onze fractie was aanwezig bij een presentatie die Zuid-Hollands landschap, Natuurmonumenten en een vereniging voor natuurbegraven gaven, over de nieuwe natuur in de Bonnenpolder. lees verder

En, worden we beter?

20180528waterkwaliteit1maandag 28 mei 2018 12:53 Hoewel het wisselen van dijkgraaf de fractievoorzitter erg veel tijd kost, gaat het andere werk gelukkig wel door. Een goed bericht is de verbetering van de zwemwaterkwaliteit in Delftse hout. lees verder

Een nieuw begin.

20180528afscheiddijkgraafmaandag 28 mei 2018 12:48 Deze week neemt onze dijkgraaf, de illustere Michiel van Haersma Buma, afscheid. Hij gaat na een lange tijd in het openbaar bestuur met pensioen. Natuurlijk gaat dit gepaard met een mooie receptie. lees verder

Kijkje in de kas

20180409komindekasmaandag 09 april 2018 13:10 Kom in de kas bood ook dit jaar weer de mogelijkheid om te zien hoeveel moois ondernemers op een betrekkelijk klein gebied kunnen produceren. lees verder