Nieuws

Fractie ChristenUnie/SGP geeft richting aan beleid van Delfland

parksluizen.pngdinsdag 22 december 2020 11:15 In het persbericht van de maand december 2020 staan de gerichte vragen centraal, van de ChristenUnie/SGP-fractie van Delfland aan het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland. lees verder

De schriftelijke vragen van ChristenUnie/SGP Delfland leiden tot een nieuwe boom bij het rioolgemaal van ‘s Gravenzande

boom rioolgemaal 's-Gravenzande foto 2.jpgdinsdag 22 december 2020 11:05 ChristenUnie/SGP Delfland wijst op het initiatief van de nationale boomplantdag en nu doet het Hoogheemraadschap van Delfland mee. Bij het rioolgemaal in ’s-Gravenzande is de eerste boom geplant. lees verder

Algemene Beschouwingen begroting 2021

20201130 begroting.jpgmaandag 30 november 2020 19:06 Fractievoorzitter van CU/SGP Delfland, Pieter-Jan Hofman, heeft de Algemene Beschouwingen van CU/SGP Delfland over de begroting van 2021 uitgesproken tijdens de VV van 19 november jl. lees verder

CU/SGP Delfland pleit voor lagere lasten voor burgers

20201130 Waterschapsbelasting.pngmaandag 30 november 2020 19:05 Tijdens de verenigde vergadering (VV) van het hoogheemraadschap van Delfland van 19 november jl. zijn de waterschapslasten vastgesteld voor de inwoners, bedrijven, agrariërs en glastuinbouw van Delfland. lees verder

ChristenUnie/SGP Delfland pleit voor stageplaatsen voor het middelbaar beroepsonderwijs

foto AZWI Groote Lucht in Vlaardingen.jpgdonderdag 08 oktober 2020 23:23 De ChristenUnie/SGP fractie van Delfland heeft ingestemd met de bestuursrapportage van 2020. De fractie heeft aangedrongen om in de begroting van 2021 geld te reserveren voor de inrichting van stageplaatsen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Een ander belangrijk punt uit de bestuursrapportage van 2020, is het onderhoud van de gemalen en zuiveringsinstallaties van Delfland. Dit onderhoud moet ook voor de toekomst verzekerd zijn. lees verder

ChristenUnie/SGP-fractie pleit voor meer waardering medewerkers Delfland

20200706 foto KRW programma Delfland 2022 - 2027.JPGmaandag 06 juli 2020 13:17 Zoals bij elke vergadering levert onze fractie een bijdrage aan het bestuur van het waterschap in Delfland. In de laatste vergadering van 25 juni jl. heeft onze fractie een motie ingebracht waarbij aan de medewerkers van Delfland een stoffelijk blijk van waardering wordt aangeboden. lees verder

Nieuwsbrief Delfland van 24 april 2020, bijdrage ChristenUnie-SGP

20200427 gemaal dijkpolder.jpgmaandag 27 april 2020 08:19 Onze bijdrage voor de nieuwsbrief van Delfland met onder anderen informatie over nieuwbouw gemaal commandeurspolder, indexering vergoeding tijdelijke regeling baggersontvangst en educatief centrum Kijkduin. lees verder