Iedereen bewust van water

Polder Midden Delflanddinsdag 22 maart 2016 21:58

Iedereen bewust van water?

In 2014 is er door de OESO een rapport uitgebracht over het waterbeheer in Nederland. (https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2014/04/Nederlandstalige-brochure-OESO-rapport.pdf)

Hierin staan, naast complimenten, ook  een hoop behartigenswaardige zaken over de wijze waarop het waterbeheer en de waterbescherming in Nederland verbeterd zou kunnen worden. Zoals het zo vaak gaat, blijven maar een paar zaken in het collectief geheugen hangen. En dat zijn meestal niet de zaken die grote veranderingen met zich mee brengen. Het OESO-rapport wordt vaak genoemd in Delfland, maar dan steevast met de verwijzing naar een tekort aan “Waterbewustzijn” bij de Nederlander in het algemeen. Het coalitieakkoord heet niet voor niets:

‘Iedereen bewust van water’. Nu zitten wij niet in de coalitie, maar we onderschrijven de gedachte: Mooi dat zaken in Nederland zo goed geregeld zijn dat wij de Kerst met droge voeten hebben kunnen doorbrengen. (Met dank aan Hem die ons gespaard heeft voor natuurgeweld zoals in Engeland tijdens deze dagen). Maar omdat zaken goed geregeld zijn, denken mensen weinig over de dreiging van het water na. Is dat erg?  Wel, het is bedenkelijk. Een voorbeeld:

Pompen bij de A4

Midden Delfland is een zeldzaam groen gebied tussen Den Haag en Rotterdam. Nu willen er dagelijks veel mensen van Den Haag naar Rotterdam en omgekeerd, en de A13 is al tientallen jaren overbelast. Ook  tientallen jaren werden de plannen voor een nieuwe weg tussen Den Haag en Rotterdam tegengehouden, vooral door mensen die het laatste stuk groen in dit deel van het land wilden beschermen. Uiteindelijk werd de druk te groot, na veel onderhandelen over compensaties kwam de weg er: op voorwaarde dat die niet te horen, te zien of te ruiken was.

Het eerste deel van de weg, tussen Den Haag en Schipluiden, is jaren geleden halfverdiept aangelegd. Ik fiets er vaak langs, inderdaad hoor of zie je hem pas als je echt op het randje van het talud staat. Men wilde het echter nog beter doen: het nieuwe stuk is helemaal verdiept aangelegd. En hier bleek een tekort aan waterbewustzijn: er is onvoldoende rekening gehouden met het waterrijk Delfland, en de zaak lekt. Nu kan je water natuurlijk wegpompen. Stemmen gingen op om het Hoogheemraadschap te dwingen toestemming hiervoor te geven. Maar je kunt niet ongestraft water wegpompen uit een gebied.  Onze ondergrond bestaat voor een groot deel uit water, dat niet overal van dezelfde samenstelling is. Er zit bijvoorbeeld zout in, of ijzer. Wanneer je gaat pompen krijg je ondergrondse waterverplaatsing, met ongewenste gevolgen. Ook kan de waterstroom, al is die langzaam, invloed hebben op de fundering van gebouwen. En dan heb ik alleen maar de meest voor de hand liggende zaken genoemd. De oplossing is vooralsnog: pompen, maar het water ter plaatse weer terugbrengen in de grond en alle gevolgen goed monitoren.

De weg kon open, veel mensen zijn er blij mee. Maar het waterverhaal is nog niet voorbij: wij houden het in de gaten. Daar zijn we voor!

« Terug

Reacties op 'Iedereen bewust van water'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.