Campagneactiviteiten

zaterdag 11 maart 2023 10:16

Op 20 februari organiseerde onze fractie een symposium over de toekomst voor de boer na de stikstofcrisis. Hierbij spraken Judith Westerink, onderzoeker bij de Wageningenuniversiteit, en Arie van den Berg, melkveehouder, met geïnteresseerden van o.a. landbouworganisaties over de vraag hoe landbouw en natuur meer bij elkaar kunnen komen.

Op het bedrijf van Arie wordt minder intensief aan veeteelt gedaan dan zou kunnen met minder koeien en meer ruimte voor natuur en weidevogels. Dit kan alleen omdat er ook andere activiteiten zoals een kinderopvang worden georganiseerd. Het is belangrijk dat deze keuzes mogelijk zijn. Judith deelde informatie over verschillende verdienmodellen die boeren hebben als ze minder produceren en aan natuurbeheer doen. Zij zouden voor dat natuurbeheer ook de vergoedingen en voordelen van natuurbeheerders moeten krijgen.  Hiervoor is een cultuurverandering nodig, waarbij biodiversiteit onderdeel wordt van ‘goed vakmanschap’. De agrarische collectieven zijn daarin belangrijk zodat je van elkaar kan leren. Wat kan je doen? Koop lokaal, koop biologisch en wordt lid van de Agrarische Natuur Vereniging. Voor de overheid is het van belang dat ze consistent meerjarig beleid voeren waarop boeren de juiste investeringsbeslissingen kunnen nemen. 

Samen met de Statenfractie bezochten we het glastuinbouwbedrijf Montana Lisianthus. Zij kweken op biologische manier snijbloemen. Ze werken vrijwillig samen met het waterschap aan het opvangen van regenwater bij hoosbuien via het project “rainlevelr” van Delfland. Wanneer er een zware bui wordt verwacht, krijgen tuinders een bericht. Ze maken ruimte in hun hemelwaterbassin of silo en ontlasten zo het watersysteem. We stimuleren vanuit het waterschap graag dat tuinders hieraan meedoen. 

Ytzen Lont nam voor de fractie deel aan het grote waterschapsdebat. Dat wordt 11 maart aanstaande 17:00 uitgezonden op TV West en herhaalt tot aan de verkiezingen. Hij sprak over het opkomen voor kwetsbare burgers in deze moeilijke tijd. Door de stijgende prijzen komen mensen in de knel. Het waterschap kan ook z’n steentje bijdragen door de de belastingen voor minima kwijt te schelden zodat zij geen schuldendruk voelen. 

« Terug