20 Februari symposium: Perspectief voor de boer na de stikstofcrisis

vrijdag 10 februari 2023 15:25

’Agrariërs zijn belangrijk voor het waterschap: de sloten en bassins op hun grond zorgen voor waterberging en boeren kunnen met de manier waarop zij werken voor biodiversiteit zorgen’, aldus Ytzen Lont, lijsttrekker CU/SGP voor de waterschapsverkiezingen van het Hoogheemraadschap van Delfland. ‘Daarom organiseren wij op 20 februari a.s. een symposium waarin we ingaan op het perspectief voor de boer na de stikstofcrisis. Hoe zouden kansen die er liggen in de driehoek landbouw – waterbeheer – natuurbeheer – het beste benut kunnen worden?’

Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp is van harte uitgenodigd.

Programma
Lokale melkveehouder en bestuurder Arie van den Berg zal de avond inleiden en spreken over hoe je als agrariër anders kunt omgaan met natuur, water en voedselproductie. Dr.ir. Judith Westerink van de Wageningen Universiteit, zal hierna ingaan op kansen en knelpunten van extensieve landbouw. Tweede Kamerlid van de ChristenUnie Pieter Grinwis zal zich vervolgens bij de andere sprekers voegen, waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen.

Info en aanmelden
Het symposium vindt plaats op maandag 20 februari in The Vineyard, Vlotlaan 535 in Monster. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 22.15 uur. Deelname aan het symposium is gratis. Wel graag even vooraf aanmelden onder vermelding van naam en eventueel organisatie via: info@delfland.christenunie.nl

« Terug