Groen licht voor aanpak Zwethsluis

Groenlicht foto schuit 20220725_100512 - 20220725_153510.jpgwoensdag 21 december 2022 20:17

Ria van der Burg (Ongebouwd) en Pieter Jan Hofman (ChristenUnie SGP) van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland sloegen eind 2020 alarm over de staat van de Zwethsluis. Delfland is eigenaar van deze historische sluis. Hij dateert van 1862 en zich bevindt aan het eind van de Molenweg ter hoogte van de Bovenvaart.

De Zwethsluis heeft niet alleen de functie van verbinding tussen twee verschillende waterniveaus, maar het is ook een belangrijke waterkering. 

Het water in de Berkelse Zweth staat immers veel hoger dan het peil van de Bovenvaart.

Het is een Rijksmonument, dat echter in slechte staat verkeert en hard toe is aan groot onderhoud. Beiden bestuurders legden deze verontrustende kwestie direct voor aan Dijkgraaf en Hoogheemraden. Onlangs kwam hoogheemraad Ouwendijk met de verheugende mededeling, dat het herstel van de sluis al snel kan beginnen en dat daarbij ook de doorvaarbaarheid weer gegarandeerd wordt. Ouwendijk deed daarbij een oproep aan vrijwilligers in het gebied om na de restauratie de bediening van de sluis ter hand te nemen. 

Bij de plannen tot herstel was de voorzitter van de Historische Vereniging van Berkel en Rodenrijs Cor Overmeer vanaf het eerste uur betrokken. Overmeer had kort daarvoor een authentieke veilingschuit uit 1932 aangekocht en was met vrijwilligers bezig met het vaarklaar maken. Zijn plan is om hiermee de historische trekvaartenroute te gaan bevaren. De aanschaf was onderdeel van zijn deelname namens de Historische Vereniging aan het Lansingerlands initiatief.

De bedoeling is dat de schuit dus daadwerkelijk weer door de Zwethsluis gaat varen van Bovenvaart naar Berkelse De Zweth en verder het gebied in en daarna weer terug. Bij de naastgelegen sluiswachterswoning komt een vaste aanlegplaats. Ook deze woning maakt onderdeel uit van het historische ensemble van sluis, Bergboezem en Molen de Valk. De initiatiefnemers met de voorlopige naam “Sluis en Schuit” geven gehoor aan de oproep van Delfland en daarmee komt de bediening van de Zwethsluis bij hen als lokale vrijwilligersgroep te liggen. Binnenkort zal daartoe een Stichting worden opgericht.  

 

« Terug