Nieuwsbrief juni 2022

illustratie bij nieuwsbrief juni 2022.jpg11-06-2022 13:39 11-06-2022 13:39

De fractie heeft zich ingezet voor het behoud van de geborgde (gereserveerde) zetels voor het waterschapsbestuur. Regelmatig is overleg gevoerd met de Tweede Kamerfractie van de CU. Op basis daarvan is door de Kamer een amendement aangenomen om de geborgde zetels slechts deels af te schaffen.

Daarnaast is aangedrongen op:

  • Het inzetten van het financieel overschot voor de opbouw van reserves voor toekomstige investeringen in zuiveringsinstallaties en aanpassingen van waterwerken (anticiperend op de gevolgen van klimaatverandering). Zo zou een forse verhoging van de belastingtarieven voorkomen kunnen worden. 
  • Het feit dat het doek niet mag vallen voor de Zoetwaterfabriek nu door het Rijk stengere lozingsnormen zijn opgelegd.  
  • De waterkwaliteitsdoelen voor de kleine wateren niet door de Europese Commissie zijn opgelegd en dit duidelijk in het stroomgebiedsbeheerprogramma wordt onderstreept. 
  • Aandacht voor het cultureel erfgoed van het waterschap bij realisatie van plannen voor recreatieve voorzieningen in samenhang met de uitvoering van waterwerken. 

« Terug