Gezamenlijk optrekken in aanpak afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht

AWZI Groote Lucht Vlaardingen - persbericht.jpg07-09-2021 22:34 07-09-2021 22:34

Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) De Groote Lucht in Vlaardingen is toe aan vernieuwing. Hoogheemraadschap Delfland heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van renovatie en nieuwbouw.

CU/SGP Delfland: Overleg waterschap en gemeente sleutel tot succes

Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) De Groote Lucht in Vlaardingen is toe aan vernieuwing. Hoogheemraadschap Delfland heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van renovatie en nieuwbouw. Wat de keuze ook wordt, de CU/SGP-fractie benadrukt vooral het belang van nauw overleg tussen alle betrokken partijen bij het maken van de uiteindelijke keuze. ‘Laten we leren van ervaringen uit het verleden en extra hoge kosten en verstoorde relaties voorkomen door op constructieve wijze met elkaar in overleg te gaan over de beste oplossing’, aldus fractievoorzitter Pieter-Jan Hofman.

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur uitte de CU/SGP-fractie grote zorg over het overleg met de gemeente Vlaardingen tot nu toe. Nu al besluiten dat nieuwbouw de voorkeur heeft, is te voorbarig. 

Verschillende standpunten
AWZI de Groote Lucht in Vlaardingen is aangelegd in 1982. De installatie, die zorgt voor de zuivering van afvalwater van huishoudens en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en De Lier, is verouderd en moet hoognodig worden aangepakt. Het dagelijks bestuur van Delfland wil een nieuwe installatie bouwen op het bedrijventerrein de Vergulde Hand West. De gemeente Vlaardingen geeft echter de voorkeur aan renovatie op de huidige locatie, omdat verhuizing van de AWZI naar het genoemde bedrijventerrein niet past in het bestemmingsplan. Ook partijen als omwonenden en bedrijven hebben hun voorkeur uitgesproken voor renovatie. ‘Wat de CU/SGP-fractie wil voorkomen is dat we een vergelijkbaar traject ingaan als destijds met de AWZI Harnaschpolder. Deze eerdere ervaringen hebben ons geleerd dat zorgvuldige communicatie en afstemming van cruciaal belang is in dit soort trajecten’, bepleit Hofman. 

« Terug