CU/SGP Delfland pleit voor lagere lasten voor burgers

20201130 Waterschapsbelasting.pngmaandag 30 november 2020 19:05

Tijdens de verenigde vergadering (VV) van het hoogheemraadschap van Delfland van 19 november jl. zijn de waterschapslasten vastgesteld voor de inwoners, bedrijven, agrariƫrs en glastuinbouw van Delfland.

ChristenUnie/SGP Delfland heeft samen met de Algemene Waterschapspartij een voorstel ingediend om het kostenaandeel voor burgers te verlagen en dit voorstel is helaas afgewezen. ChristenUnie/SGP pleitte voor deze verlaging, omdat Delfland de hoogste waterschapslasten in Nederland heeft voor de burgers.

De besluitvorming tijdens de VV van 19 november was om de waterschapsbelasting voor bedrijven en glastuinbouw te verlagen, terwijl de waterschapslasten voor de burgers bevroren worden.

CU/SGP Delfland pleitte voor de verlaging van het kostenaandeel voor de ingezetenen, waardoor de huurders en eigenaren van woningen met een waarde tot € 500.000,- minder belasting betalen. Ook wordt door deze verlaging recht gedaan aan de uitkomst van het onderzoek van de Universiteit Groningen. Dit onderzoek geeft aan dat het aandeel voor de woningen in Delfland te laag is. Er is geen rekening gehouden met de toename van het aantal woningen. Door het voorstel van onze fractie wordt dit gecorrigeerd.

« Terug