ChristenUnie/SGP Delfland pleit voor stageplaatsen voor het middelbaar beroepsonderwijs

foto AZWI Groote Lucht in Vlaardingen.jpgdonderdag 08 oktober 2020 23:23

De ChristenUnie/SGP fractie van Delfland heeft ingestemd met de bestuursrapportage van 2020. De fractie heeft aangedrongen om in de begroting van 2021 geld te reserveren voor de inrichting van stageplaatsen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Een ander belangrijk punt uit de bestuursrapportage van 2020, is het onderhoud van de gemalen en zuiveringsinstallaties van Delfland. Dit onderhoud moet ook voor de toekomst verzekerd zijn.

Bij het voorstel voor het op orde brengen van de zuiveringsinstallaties heeft de ChristenUnie/SGP fractie van Delfland aangegeven, dat regelmatig over de voortgang van de werkzaamheden moet worden gerapporteerd, om tijdig bij te sturen. Dit met het oog op de komende renovaties van de zuiveringsinstallaties in Hoek van Holland en Vlaardingen. In de overbruggingsperiode moeten onnodige maatregelen worden vermeden.

De ChristenUnie/SGP fractie heeft bij de strategie voor de aanpak van de microverontreinigingen aangegeven om de resultaten van de bemonstering van het rioolwater openbaar te maken en daarover jaarlijks te rapporteren. Giftige stoffen en virussen in het riool water moeten tijdig worden gesignaleerd. Op deze wijze kan direct in het belang van de volksgezondheid worden ingegrepen. Hoewel dit niet direct een taak voor de waterschappen is, dient dit wel landelijk te worden opgeschaald.

Bijlage foto: zuiveringsinstallatie Groote Lucht in Vlaardingen, bron stowa.nl

« Terug