Gemalen Commandeurspolder en Dijkpolder

Gemaal Commandeurspolder.jpgvrijdag 17 april 2020 23:45

Het is even wennen om digitaal te vergaderen tijdens de commissies en de VV vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Gezien de Corona crisis en de maatregelen van de landelijke overheid leek het erop, dat de vergaderingen en besluitvorming binnen Delfland stil zouden vallen. Delfland heeft goede en snelle acties genomen om digitaal te vergaderen met Zoom en dat bleek goed te gaan.

Tijdens de commissie Waterkwaliteit en waterkwantiteit van 7 april jl. is nagedacht over de nieuwbouw van het gemaal Commandeurspolder. Het bestaande gebouw wordt niet gesloopt, maar de ChristenUnie-SGP Delfland vindt het totale investeringsbedrag van € 3,5 miljoen hoog, voor de optie van nieuwbouw van het gemaal Commandeurspolder op een andere locatie. Onze fractie heeft gepleit voor een second opinion van de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed, om te zien of de renovatie van het huidige gemaal Commandeurspolder binnen de haalbare opties valt.

« Terug