Kieslijst CU/SGP voor waterschap Delfland bekend

zaterdag 15 december 2018 22:55

De gecombineerde kieslijst van ChristenUnie en SGP voor de waterschapsverkiezingen in het Waterschap Delfland is vastgesteld. Pieter-Jan Hofman voert de lijst aan namens de ChristenUnie en Harm Roeten is de hoogstgeplaatste namens de SGP op nummer 2.

De gecombineerde kieslijst van ChristenUnie en SGP voor de waterschapsverkiezingen in het Waterschap Delfland is vastgesteld. Pieter-Jan Hofman voert de lijst aan namens de ChristenUnie en Harm Roeten is de hoogstgeplaatste namens de SGP op nummer 2.

Op 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats, gelijktijdig met de verkiezingen voor Provinciale Staten. De waterschapslijst voor CU/SGP telt 16 personen en bestaat uit enthousiaste inwoners van Delfland die een warm hart hebben voor dit mooie gebied.

Lijsttrekker is Pieter Jan Hofman, is afkomstig uit ’s-Gravenzande en werkte bij Provincie Zuid- Holland. Pieter-Jan weet als geen ander wat de problemen op het gebied van de waterhuishouding zijn, én hij weet oplossingen aan te dragen. Pieter-Jan Hofman: “ik ben afkomstig uit een tuindersfamilie en ken de behoeften en zorgen van telers op het gebied van schoon water. Hemelwaterafvoer, verzilting, bescherming tegen zeespiegelstijging, aan al deze problemen - en meer- heb ik de afgelopen tijd aandacht besteed”.

Nummer twee op de lijst is Harm Roeten (SGP), afkomstig uit Pijnacker, momenteel commissielid bij Waterschap Delfland en heeft een civieltechnische achtergrond. Harm: “We hebben een mooie lijst met deskundige en bovenal betrokken mensen. We gaan de komende periode hard aan de slag voor de belangen van inwoners, boeren en ondernemers. Ik hoop dat dit beloond gaat worden met een uitbreiding van onze fractie”.

Nummers drie en vier zijn Ytzen Lont (CU) uit Den Haag en William Anker (SGP) uit Vlaardingen. De top-6 wordt gecompleteerd door Stefan Salome (CU) uit ’s-Gravenzande en Hans Poot (SGP) uit Vlaardingen.

De fractie van CU/SGP heeft momenteel 1 zetel in de verenigde vergadering van het waterschap Delfland.

« Terug