Pieter-Jan Hofman(’s-Gravenzande) lijsttrekker ChristenUnie voor het Hoogheemraadschap van Delfland.

Pieter-Jan-Hofmandinsdag 20 november 2018 17:23

Pieter Jan nam onlangs afscheid na 42 jaar Waterstaatszorg bij de Provincie Zuid-Holland. Hij weet als geen ander wat de problemen op het gebied van de waterhuishouding zijn, én hij weet oplossingen aan te dragen.

Pieter Jan nam onlangs afscheid na 42 jaar Waterstaatszorg bij de Provincie Zuid-Holland. Hij weet als geen ander wat de problemen op het gebied van de waterhuishouding zijn, én hij weet oplossingen aan te dragen.

Afkomstig uit een tuindersfamilie kent hij de behoeften en zorgen van telers op het gebied van schoon water. Hemelwaterafvoer, verzilting, bescherming tegen zeespiegelstijging, aan al deze problemen – en meer- heeft hij de afgelopen tijd aandacht besteed. Hij wil dit in de komende tijd als lid van het algemeen bestuur van Delfland ook blijven doen.

Pieter Jan was eerder lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap, en is er op dit moment Commissielid.

Ook de komende periode zal de ChristenUnie samen optrekken met de SGP. Pieter Jan zal de gezamenlijke lijst aanvoeren.
Pieter Jan Hofman volgt Willy de Zoete als lid van het dagelijks bestuur van Delfland op. Zij heeft zo meer ruimte om zich te richten op het gemeenteraadswerk in de gemeente Westland.

« Terug