Een mooie zwemplas in de Delftse Hout, goed idee of weggegooid geld?

donderdag 11 oktober 2018 23:33

Delfland is het duurste waterschap van Nederland, maar er zijn dan ook heel veel taken uit te voeren. Naast het opvangen van water bij hevige regenval en het vasthouden van water bij droogte, is de kwaliteit van het water ook een belangrijk aandachtspunt.

Delfland is het duurste waterschap van Nederland, maar er zijn dan ook heel veel taken uit te voeren. Naast het opvangen van water bij hevige regenval en het vasthouden van water bij droogte, is de kwaliteit van het water ook een belangrijk aandachtspunt.
Onder andere hierom zijn vele natuurvriendelijke oevers aangelegd, waarvan de planten voor waterzuivering zouden moeten zorgen. Helaas trekken die oevers ook grote hoeveelheden ganzen aan, die de oevers kaalvreten en het water sterk vervuilen. Hier is van geleerd, maar het was een dure les: het kostte miljoenen.

Nu is er een nieuw mooi plan: in de Delftse Hout moet de zwemplas opnieuw worden aangelegd, en wel zo dat er geen blauwalg meer zal groeien. Kosten rum anderhalf miljoen, en de partijen wordt gevraagd er vertrouwen te hebben dat het plan echt gaat werken. Met het debacle van de natuurvriendelijke oevers vers in het geheugen was dit voor onze fractie te veel gevraagd. Zeker met de wetenschap dat in de plas de afgelopen jaren meestal prima gezwommen en gespeeld kon worden.

« Terug