Ganzen (achterban bijeenkomst)

1322754212_grauwe_gansmaandag 02 januari 2017 21:14

Het is al enkele jaren geleden dat bij Provinciale Staten gerookte ganzenborst werd uitgedeeld, om te laten zien dat er wel degelijk iets nuttigs te doen viel met  de grote hoeveelheid ganzen die onze streken bevolken.  Was erg lekker trouwens

In dezelfde tijd kwamen jagers hun nood klagen omdat van hen verwacht werd dat zij in de Fauna Beheer Eenheid het ganzenprobleem zouden oplossen. Dat konden zijn niet, daarvoor waren het er veel te veel. Het was onaangenaam om te doen en bovendien werden ze door sommige delen van de bevolking hierdoor gezien als een soort massamoordenaars (het was de tijd van de opkomst van de partij voor de dieren, een jaar of zeven/acht geleden). Ik hoorde toen voor het eerst de verklaring voor de grote toename van het aantal ganzen: de aanleg van natte natuurgebieden. Aantrekken van watervogels was de bedoeling geweest, maar het liep vreselijk uit de hand, het ecosysteem verstoord en de landbouw geschaad (koeien lusten geen gras met ganzenpoep).

De crisis en een halsstarrige minister (Bleker) zorgden ervoor dat de ruime aanleg van natuurgebieden enkele jaren geleden aan banden werd gelegd. Maar wat schetste mijn verbazing toen ik bij het waterschap kwam, waar ik zag dat er daar gewoon werd doorgegaan met de aanleg van ganzenparadijzen omdat dat nu eenmaal de afspraak is in verband met de Kaderrichtlijn water. Voor vele miljoenen worden natuurvriendelijke oevers aangelegd, die als doel hebben het water te zuiveren. Dat zou goed kunnen werken, maar pas over een paar jaar zijn meetresultaten bekend. Zo’n meting hoeft niet afgewacht te worden. het is voor iedereen te zien dat de oevers zoveel ganzen aantrekken dat door hun fecaliën de waterkwaliteit juist daalt. Daar kan geen Deltaplan Agrarisch Waterbeheer tegenop. Bovendien vreten ze in no time alle kostbare jonge aanplant op. Gevolg: kale oevers en weggegooid geld.

Er is nog een extra gevolg: de ganzen zijn soms agressief, kinderen uit de buurt moeten stokken mee als ze naar school gaan, en schone kleren voor als ze uitglijden in de ganzenpoep.

Samen met de sector ongebouwd heeft onze fractie herhaaldelijk aandacht gevraagd voor het probleem, met als gevolg dat er hekjes om de nieuwe aanplant worden gezet en er nagedacht wordt over gebruik van andere gewassen. De persberichten naar aanleiding hiervan laten zien dat politiek wel degelijk een plaats heeft bij de waterschappen, al beweren sommigen dat dat bij een functioneel bestuur niet zou passen.

 

« Terug

Reacties op 'Ganzen (achterban bijeenkomst)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.