Een middag over Muskusrattenbeheer, een korte impressie…….

muskusrat-in-watervrijdag 30 september 2016 21:00

Op de laatste vrijdagmiddag van september  zijn we op Fort Wierickerschans in Bodegraven. Muskusrattenbeheer Nederland organiseert hier een infomiddag over het beheersbaar houden van het aantal muskusratten bij de aangesloten waterschappen, waaronder het Hoogheemraadschap van Delfland.

Het is goed om kennis te nemen van de ´missie en visie´ op Muskusrattenbestrijding en hoe dat in z'n werk gaat. Het is natuurlijk een onderwerp wat sterk raakt aan het borgen van de veiligheid van onze waterkeringen. Maar ook het aspect dierenwelzijn is erg belangrijk. Ook voor de CU-SGP. Een dier, in dit geval muskusratten, dood je immers niet zomaar. Daar moet je behoedzaam mee omgaan. Wat is het dan goed om te merken dat ook de muskusrattenvangers het eigenlijk niet koud laat dat ze deze dieren moeten doden. Ik denk dat ze hier heel gewetensvol mee omgaan, tenminste die indruk had ik heel sterk.

Buiten krijgen we op de grens  van water en land een aantal praktische lessen van een muskusratten-bestrijder. Wat komt hij tegen in het veld en wat doet hij om de populatie zoveel mogelijk te reduceren. En welke middelen zet je daar voor in om (en het klinkt dubbel) dit zo diervriendelijk mogelijk te doen.

Allerlei vragen komen langs, zoals kunnen we ooit zover komen dat de muskusratten uitgeroeid zijn worden(zoals in Engeland het geval is) en creëert een natuurvriendelijke oever nu een gunstige leefomgeving voor muskusratten of juist niet?

Ook de meest slimme technieken komen langs. De registratie van de vangsten en populaties gebeurt bijv. met inzet van een GPS en wordt dus vastgelegd met een x en y-coördinaat. Zo kan steeds meer inzichtelijk worden gemaakt waar grotere aantallen muskusratten zitten en/of gevangen worden, en ook waar zaken onder controle zijn of juist niet. Zo krijgt men steeds meer informatie beschikbaar. Wellicht ooit ook voor wetenschappelijk onderzoek.  Erg leerzaam zo´n practicum in het open veld. Daarna gaan we naar binnen en er komen in kleine groepjes een aantal dilemma's of stellingen langs.

Dilemma 1 Belang dieren vs belang veiligheid.

Veiligheid gaat boven het belang van dieren dat zal duidelijk zijn, maar dat gaat niet zonder te denken aan het diervriendelijk vangen van muskusratten. Het inzetten van de meest slimme technieken en innovatieve technieken kan helpen bij het op een juiste manier omgaan met de muskusrattenpopulaties. Zouden in de toekomst ook Drones ingezet kunnen worden?

Het volgende dilemma komt langs, overal vangen vs risicobenadering.

Het vlakdekkend werken en onder controle houden van het aantal muskusratten, populaties en haarden van muskusratten,  met daarnaast het benoemen van risicogebieden gekoppeld aan bijv. De economische waarden in zo'n gebied, kan aanvullend een uitgangspunt zijn bij de bestrijding van muskusratten. Maar hoe geef je dat handen en voeten? De toekomst zal het leren.

Een erg leerzame middag voor al die vertegenwoordigers van de diverse Waterschappen.

Harm Roeten

« Terug

Reacties op 'Een middag over Muskusrattenbeheer, een korte impressie…….'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.