Eén jaar aan het werk

Willy 2donderdag 30 juni 2016 20:26

Nu het juni 2016 is het een goed moment om de balans op te maken van een jaar werk als fractie ChristenUnie-SGP

Weliswaar is onze fractie in Maart 2015 gevormd, maar –zoals dat gaat in de politiek – de eerste weken gingen heen met coalitiebesprekingen.

Oorsprankelijk was het helemaal niet de bedoeling dat waterschappen via politiek zouden worden geleid, omdat het hier gaat om een maatscahppelijke functie die gericht moet zijn op resultaat (droge voeten en schoon water). Omdat politieke partijen niet geweerd konden worden bij de vorige verkiezingen zijn zij inmiddels ruim vertegenwoordigd in de waterschapabesturen. En dat is maar goed ook,  zoals in Delfland het afgelopen jaar bleek bij de discussie over de kwijtschelding.

Het is natuurlijk niet zo dat niet-politiek gebonden waterschappers geen hart hebben voor mensen met een kleine beurs. Zij zijn echter vooral gericht op wat er moet gebeuren, en als daar geld voor nodig is kan dat alleen bij burgers gehaald worden. De kampioenen die zich opwierpen voor mensen die op eenbestaansminimum leven kwamen toch vooral van de politieke partijen die niet in het college zitten. Wij, ChristenUnie-SGP Delfland, waren daar ook onder. Naturulijk staan ook wij pal voor het water-werk dat gedaan moet worden. Maar de financiële lasten kunnen op een veel eerlijkere manier over de burgers worden verdeeld. Deze politieke beslissing heeft het college niet genomen, maar wij laten ons blijvend horen.

Een ander politiek punt is het verhogen van de tarieven, jaarlijks met 1,5%. Dit is 1% meer dan de inflatie. Het is bovendien niet nodig, Delfland voert – anders dan in het verleden - zuinig beleid, waardoor er het afgelopen jaar miljoenen over waren. Dat geld wordt verstandig gebruikt: reserves en aflossing schulden, daar zien we op toe. Wie weet gaanook anderen langzamerhand in zien dat die tariefsverhoging van tafel moet. Er zijn meer politieke punten aan de orde gekomen, die ik niet allemaal kan noemen. Uitzondering maak ik voor de recreatievaart: het openstellen van de Monstersche Sluis, waar zoveel vrijwilligers bij zijn betrokken, hebben wij in het bestuur aangekaart. Wordt vervolgd..

Kijken we naar het inhoudelijk werk vanhet afgelopen jaar, danhoeven we niet ontevreden te zijn.  Er zijn achterstanden in onderhoud ingelopen, en het systeem van waterafvoer is robuust gebleken. Bij ons regent het niet zo hard als in het oosten van het land, maar buien zoals in de jaren ’90 zijn wel gevallen. Ingelanden van Delfland hebben daarbij nu niet door het water hoeven waden. Geen natte voeten dus.

Wat het ander hoofdpunt betreft, schoon water, hebben we nog wel zorgen. Ieder die in de Hofvijver kijkt, ziet een mooi resultaat van wat de afgelopen jaren bereikt is: de bodem is door lichtgekleurd water prima te zien. Chemisch is het ook in orde, planten en vissen gedijen. Zo is het niet overal. Met name in het Westland laat de kwaliteit te wensen over. De schuld hiervoor wordt steeds gelegd bij de tuinders, die bestrijdingsmiddlen lozen. Nu is handhaving hier zeker op zijn plaats, maar metingen wijzen uit dat ook als de lozingen minder worden, de waterkwaliteit onder de maat blijft. De Hoogheemraad gaat binnenkort op dit probleem in, wij zullen haar gericht bevragen.

« Terug

Reacties op 'Eén jaar aan het werk'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.