ChristenUnie/SGP-fractie pleit voor meer waardering medewerkers Delfland

20200706 foto KRW programma Delfland 2022 - 2027.JPG

ChristenUnie-SGP Delfland stemt in met een pakket aan maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

maandag 06 juli 2020 13:17

Zoals bij elke vergadering levert onze fractie een bijdrage aan het bestuur van het waterschap in Delfland. In de laatste vergadering van 25 juni jl. heeft onze fractie een motie ingebracht waarbij aan de medewerkers van Delfland een stoffelijk blijk van waardering wordt aangeboden.

Zoals bij elke vergadering levert onze fractie een bijdrage aan het bestuur van het waterschap in Delfland. In de laatste vergadering van 25 juni jl. heeft onze fractie een motie ingebracht waarbij aan de medewerkers van Delfland een stoffelijk blijk van waardering wordt aangeboden. Wij vonden een waardering op zijn plaats. Het is een lastige periode waarbij het thuiswerken veel energie vergt. De motie is aangenomen en als bijlage bij de nieuwsbrief gevoegd.

In deze vergadering werd tevens ingestemd met het besluit over de collectieve zuivering voor de glastuinbouw. Voor de regio van groot belang. Een landelijke noviteit voor Delfland en de tuinbouwsector. Dit project is een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen het waterschap en het bedrijfsleven waarmee een belangrijke stap is gezet om de waterkwaliteit binnen glastuinbouwgebieden te verbeteren.

 Om de waterkwaliteit en de biodiversiteit in de polder te bevorderen werd eveneens ingestemd met de aanleg van vistrappen. Delfland heeft ook nog een vislift ontworpen. Daarin is Delfland uniek. Het aantal vistrappen zal nog worden uitgebreid. Dit wordt gerealiseerd gelijktijdig met de op stapel staande renovatie en aanleg van nieuwe gemalen.

Ook had de fractie alle lof voor het jaarverslag en de jaarrekening van 2019. Onze fractie is akkoord gegaan met het voorstel, het overschot van € 5,8 miljoen zal worden ingezet voor de aflossing van de schulden. Aangedrongen om financiële gevolgen van de Corona crisis snel in beeld brengen. De gevolgen zullen worden verwerkt in de begroting van 2021. Deze zal in het najaar aan het bestuur worden voorgelegd. .

Van harte werd ingestemd om het toezicht op het varen in de wateren te intensiveren, dit voorkomt beschadiging van oevers en keringen. Bijkomend voordeel: minder overlast voor de omgeving!

Ook kon goedkeuring gegeven worden aan het pakket met maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarbij is opgemerkt dat bij nieuwe inzichten tijdig de bakens worden verzet. Maximale inzet is vereist om in 2027 aan de doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water te voldoen. Voor onze regio een levensvoorwaarde.

In de toekomst zal blijken of het juridisch twistpunt over het normeren van polderkaden door onze fractie terecht is opgevoerd. Normeren is geen taak van het waterschap. Wettelijk is deze  taak ondergebracht bij het Rijk en de Provincies. Onze fractie wijst erop dat het waterschap het risico loopt dat verbeteringsplannen van polderkaden bij bezwaren hiertegen door de rechter worden vernietigd. Wij willen het waterschap hiervoor behoeden.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20200706 Motie waardering getekend.pdf2,1 MBapplication/pdfdownload

« Terug