Kandidatenlijst

Willy de Zoete-van der Hout, Loosduinen

Willy heeft jarenlange bestuurlijke ervaring opgedaan als Statenlid van de provincie Zuid-Holland. Zij had daar onder andere ‘water’ in haar portefeuille en heeft zich sterk gemaakt voor verantwoord dijkbeheer en voldoende zoet water van goede kwaliteit.

Naast het politieke werk is zij kwaliteitsauditor voor zorginstellingen, ook begeleid ze studenten verpleegkunde. Ook doet ze promotie onderzoek op het gebied van zorghistorie.

Ze is getrouwd, moeder en oma, en lid van de Bethlehemkerk-gemeente in Den Haag.

Haar motivatie om zich kandidaat te stellen voor het Hoogheemraadschap van Delfland is:

Water raakt aan het leven van de mensen. Wat bestuurlijk wateroverlast wordt genoemd, voelt voor betrokken mensen al snel als een overstroming. Het is daarom goed dat de burgers volksvertegenwoordigers kunnen kiezen om hun belangen te behartigen. Het beheer van en bescherming tegen water is in Delfland goed geregeld, maar met een slankere en efficiëntere organisatie zou dat nog beter en goedkoper kunnen.”

H. Roeten, Pijnacker

Harm heeft een bouwkundige en civieltechnische opleiding gehad. Deze kennis is aangevuld met een brede juridische scholing op het gebied van Ruimtelijke wet- en regelgeving. Daarnaast heeft hij jaren lang bestuurlijke ervaring opgedaan. Als medewerker Ruimtelijke zaken is Harm werkzaam bij de gemeentelijke overheid; Harm is getrouwd en woont met zijn gezin al meer dan 20 jaar in het mooie, zo genoemde ´Oostland´ gelegen Pijnacker.

Harm is voor verantwoord waterbestuur met verantwoorde keuzes en uitgaven. Die juiste keuzes kunnen we maken door in gesprek te gaan met de inwoners, bedrijven/ agrariërs.

Dit doen we mede vanuit het bijbels kader rond rentmeesterschap.

`Goed en bijbels Rentmeesterschap, óók in Delfland`

P.J. Hofman, ‘s Gravenzande

Westlander, geboren en getogen in Maasdijk. Sinds 1978 woonachtig in ’s-Gravenzande.

Afgestudeerd aan de Hoger Technische School te Rotterdam voor het onderdeel Weg- en Waterbouw. Daarna gespecialiseerd in Waterstaatsrecht via studie aan de Univeristeit Utrecht.

In de periode 2004 tot 2008 namens de ChristenUnie lid geweest van het algemeen bestuur van Delfland.

Wat Pieter Jan graag wil veranderen en bereiken in Delfland:

Interactief contact met inwoners van Delfland bij de uitoefening van de waterschapstaken (vooral het grondwaterprobleem en funderingsschade vereist extra aandacht, snelle afdoening van verzoeken door goede coördinatie met alle betrokken partijen. Dicht bij de samenleving blijven staan om scherp in te spelen op de maatschappelijke (water)vraagstukken’.

6. D.J. Poot, Vlaardingen

Hans is werkzaam als inkoper bij de firma Hatenboer-Water.

Vanuit die achtergrond heeft hij grote interesse voor alles wat met water te maken heeft.

Zijn motivatie om zich kandidaat te stellen:

Nederland is een land met de zo goed als beste water kwaliteit ter wereld. Daar mogen we trots op zijn en moeten we zuinig op zijn. Daar wil ik graag aan meewerken.