Nieuwsbrief Delfland van 24 april 2020, bijdrage ChristenUnie-SGP

20200427 gemaal dijkpolder.jpgmaandag 27 april 2020 08:19

Onze bijdrage voor de nieuwsbrief van Delfland met onder anderen informatie over nieuwbouw gemaal commandeurspolder, indexering vergoeding tijdelijke regeling baggersontvangst en educatief centrum Kijkduin.

Algemeen
In memoriam: Oud-Tweede Kamerlid J.T. van den Berg (SGP). Zijn promotie onderzoek is de aanzet geweest voor de Waterschapswet. We wensen de nabestaanden Gods zegen toe.

De loftrompet is gestoken voor de inzet van de medewerkers en de staf van Delfland in deze moeilijke en bijzondere tijd van coronacrisis!

De bestrijding van de droogte. De oproep is gedaan voor de inzet van de medewerkers met het oog op de Corona-gezondheidsvoorschriften.

Nieuwbouw gemaal Commandeurspolder
Aangedrongen om de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed in te schakelen voor een onderzoek naar de renovatie van het huidige monumentale gemaal.

Indexering vergoeding tijdelijke regeling baggerontvangst
Het op de kant zetten van bagger is binnen Delfland een utopie. In het belang van de grondeigenaren is ingestemd met het voorstel.

Toekennen van normen aan polderkaden
De juridische grondslag van het besluit wordt betwist. Door onze inzet zal een comité een juridische toets uitvoeren.

Cluster Peilbesluiten 2019
Er is een pleidooi gevoerd voor de invoering van een subsidieregeling partnerschap agrarisch waterbeheer.

Zuiveringsinstallatie De Groote Lucht
Voor de renovatie of nieuwbouw moet sprake zijn van een heldere en transparante besluitvorming. De omgeving moet hierbij tijdig worden betrokken.

Educatief centrum Kijkduin
Via een motie is er een pleidooi gevoerd om het voormalige kantoor te bestemmen als educatief centrum en de verkoop uit te stellen. De motie is aangehouden.

« Terug