Nieuw belastingstelsel: NEE. (Tenzij....?)

donderdag 20 september 2018 23:17

Er zijn weinig mensen die snappen hoe de waterschapsbelasting in elkaar steekt. Dat heeft er toe geleid dat de OESO heeft aangeraden om een nieuw belastingsysteem te ontwerpen, dat eenvoudig, transparant en rechtvaardig is.
Drie jaar heeft een aantal knappe koppen hierover nagedacht. Alle mogelijke zaken zijn besproken en afgewogen. Gevolg: een nog veel ingewikkelder stelsel.
Eenvoudig en transparant: helaas niet gelukt.

Er zijn weinig mensen die snappen hoe de waterschapsbelasting in elkaar steekt. Dat heeft er toe geleid dat de OESO heeft aangeraden om een nieuw belastingsysteem te ontwerpen, dat eenvoudig, transparant en rechtvaardig is.
Drie jaar heeft een aantal knappe koppen hierover nagedacht. Alle mogelijke zaken zijn besproken en afgewogen. Gevolg: een nog veel ingewikkelder stelsel.
Eenvoudig en transparant: helaas niet gelukt. 
Rechtvaardig? Uitgangspunt is: de vervuiler betaalt. Dat is eerlijk. Maar een huishouden van twee goed verdienende volwassenen met twee auto’s, vervuilt in de regel veel meer dan een eenverdienersgezin met kleine kinderen. In dit voorstel gaat het laatste gezin wel veel meer betalen. En dat is maar een van de voorstellen van het stelsel.
Als ChristenUnie en SGP zijn we kritisch. We hebben dan ook meer tijd gevraagd dan de luttele weken die we krijgen om te reageren. Tijd om in partijverband over deze kwestie te overleggen. Wij gaan dat in elk geval volgend weekend doen. 
Wordt vervolgd.

« Terug