Kandidateninfo

Lijsttrekker Willy de Zoete

“Stemmen nodig om tot zegen te kunnen zijn”

Willy de Zoete is lijsttrekker voor de ChristenUnie-SGP voor het Hoogheemraadschap Delfland. Zij woont in Den Haag en was jarenlang Statenlid voor de ChristenUnie in Zuid-Holland.

‘In mijn werk voor de Provinciale Staten heb ik regelmatig voorstellen moeten beoordelen die te maken hadden met water. Je kunt natuurlijk in Zuid-Holland niet over Ruimtelijke Ordening spreken zonder water hierbij te betrekken. Leven met water is realiteit. Het is enerzijds een zorg dat mensen veilig kunnen wonen en werken maar anderzijds is er ook zoveel plezier aan water beleven. Waterbeheer is enorm boeiend’.  

De  wens om de overstap van Provinciale Staten naar het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland te maken voelt dan ook natuurlijk. ’Ja, maar dan moeten we eerst wel genoeg stemmen binnenhalen’, zegt Willy. De ChristenUnie heeft in Delfland van 2004-2008 een bijdrage kunnen leveren in het bestuur. Daarna lukte het net niet om een zetel te bemachtigen. ‘We hebben nu een intensieve samenwerking met de SGP en komen met één lijst uit. We hopen samen genoeg stemmen te krijgen om ons christelijke geluid in het bestuur weer te laten klinken’.

Wat zou je in het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland willen bereiken?

‘Water raakt aan het leven van de mensen. Wat bestuurlijk wateroverlast wordt genoemd, voelt voor betrokken mensen al snel als een overstroming. Het is daarom goed dat de burgers volksvertegenwoordigers kunnen kiezen om hun belangen te behartigen. Het beheer van en bescherming tegen water is in Delfland goed geregeld, maar met een slankere en efficiëntere organisatie zou dat nog beter en goedkoper kunnen.’

Wat motiveerde jou om jezelf te kandideren?

‘Het blijft natuurlijk een tijdrovende hobby, maar ten diepste haal ik toch mijn motivatie vanuit mijn geloof en verantwoordelijkheidsgevoel. Als God je kracht, kennis en gaven heeft gegeven, dan mag je deze inzetten om tot zegen te zijn voor de wereld om je heen. Dat is uiteindelijk het doel’.

Willy de Zoete heeft nog een zorg. ‘Als 18 maart de mensen maar naar de stembus gaan. De waterschapsverkiezingen zijn over het algemeen minder bekend. Het is ontzettend jammer als mensen hun stemrecht niet gebruiken. Ik hoop dan ook dat  mensen als ze voor de Provinciale Staten naar de stembus gaan, ze hun stempas voor de waterschapsverkiezingen meenemen en gaan stemmen’.

nr. 2 Harm Roeten

'Delfland heeft goede rentmeesters nodig'